torstai 24. syyskuuta 2020

Laajasalon joukkoliikenteen tulevaisuus

Hei ja tervetuloa HSL:n Laajasalon linjastosuunnitelman blogiin! Me HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat pyrimme tällä sivustolla kertomaan suunnitelman tavoitteista, taustoista, sekä avaamaan mahdollisia tulevia muutoksia joukkoliikenteessä. Pääpainona on kuitenkin hahmotella yhdessä teidän asiakkaiden kanssa alueelle mahdollisimman sopiva joukkoliikennepalvelu tulevaisuudessa. Työ on vasta alussa joten tervetuloa mukaan!

Linjastosuunnitelma ja bussiliikenteen ratkaisut

Laajasalon alueen nykyisiä bussireittejä

Laajasalon suuralue on tulevaisuudessa suurten muutosten edessä asukasmäärän kasvaessa, sekä Kruunusiltojen raitiovaunuliikenteen aloittaessa 2020-luvun lopulla. 

Olemme nyt aloittamassa alueen bussiliikenteen tarkastelut yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Tarkoituksena on laatia nykyisen linjaston kehittämissuunnitelma raitiovaunuliikenteen aloitukseen asti, sekä hahmotella myös bussiliikenteen ratkaisut tilanteessa, jossa raitiovaunuliikenne muodostaa joukkoliikenteen runkoyhteyden suureen osaan Laajasaloa. Tässä tilanteessa myös bussiliikenteen rooli alueella voi muuttua. Suunnitelman aikajänne kattaa noin 2022 - 2030 välisen ajan.

Näitä aiheita käsittelemme siis nyt käynnistyvässä linjastosuunnitelmaprojektissa. Työ alkaa syyskuussa ja sen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Kruunuvuorenranta ja alueen rakentuminen
Kruunuvuorenranta Kuva: Helsingin kaupunki
Vuoteen 2030 mennessä Laajasalon länsiosaan, Kruunuvuorenrantaan, rakennetaan koti 13 000 asukkaalle ja sinne syntyy 800 työpaikkaa. Alue tulee nykyisten arvioiden mukaan rakentumaan lähes täyteen mittaansa ennen raitiovaunuliikenteen aloitusta. Bussiliikenteen ratkaisuilla pyrimme siihen että joukkoliikenne alueella olisi houkuttelevaa myös ennen raitiovaunuliikenteen aloittamista. Tätä varten tarvitsemmekin alueella asuvilta näkemyksiä siitä miten alueen bussiliikennetarjontaa tulisi kehittää nyt ja tulevaisuudessa, niin että se palvelisi myös uusia muuttajia mahdollisimman hyvin. 

Mitkä bussiyhteydet tulisi olla vaihdottomia? Mitkä mahdollisimman nopeita? Mitkä kohteet itse Laajasalon alueella tulisi olla mahdollisimman hyvin saavutettavia? Näitä ja muitakin aiheita pääsemme yhdessä pohtimaan suunnittelun edetessä.

Miten sinä voit osallistua suunnitteluun?

Paras paikka vaikuttamiseen on liikkumiskysely! Verkkopohjaisella kyselyllä pyrimme kartoittamaan alueen asukkaiden nykyisiä tarpeita ja näkemyksiä joukkoliikenteen suhteen. Mitä enemmän saamme vastauksia alueella liikkuvilta, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on ymmärtää liikkumistarpeita ja suunnitella alueen bussiliikenne niitä tukemaan.

Liikkumiskyselyssä pääset kertomaan omista ja perheenjäsentesi matkustustarpeista


Liikkumiskyselyn tuloksista meille varmasti nousee esille erilaisia kysymyksiä, joita tulemme teiltä asiakkailta kysymään  täällä blogissa sekä erillisissä työpajoissa. Lisäksi kerromme tässä blogissa suunnittelutyön etenemisestä, ja blogipostauksia kommentoimalla voit osallistua suunnitteluun työn eri vaiheissa. Me joukkoliikennesuunnittelijat luemme kaikki kommentit läpi ja vastaamme työhön liittyviin kysymyksiin. Palautetta on mahdollista jättää myös HSL:n palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta.

Kerromme osallistumismahdollisuuksista lisää työn edetessä, joten pysy kuulolla! Blogin kommentointi on nyt avattu, joten voit halutessasi jo nyt kertoa meille näkemyksiäsi kommenttiosiossa.